Stationärvård

 

Då Din häst behöver stanna kvar på kliniken för fortsatt utredning eller behandling skrivs den in som stationärvårdshäst. Detta innebär att hästen stallas upp på klinikens vårdavdelning och tas om hand av personalen dygnet runt. Exempel på fall som skrivs in är sårskador, kolikhästar, ortopedifall med eller utan involverande kirurgi, mjukdelskirurgipatienter och medicinska utredningar.

 

Vårt stationärvårdsstall består för närvarande av 23 rymliga boxar, ströade med spån och alltid med manuellt fylld vattenhink. Två av boxarna är reserverade för hästar med bakteriella infektioner, som exempelvis sårskador. Dessa utrymmen har särskilda krav på hantering och extra noggrann desinfektion av box och inredning, vilket utförs då hästen åker hem efter avslutad behandling. Dessutom finns på anläggningen två separata isoleringsstall. Isoleringsstallen används framför allt till hästar med luftvägsinfektioner, infektioner i mag-tarmkanalen eller andra misstänkt smittsamma fall.

För stationärvårdsavdelningen finns alltid en ansvarig veterinär, även utanför ordinarie arbetstid. Hästar som kräver intensivvård dygnet runt har tillsyn även på nätterna. Vi har också videoövervakning av vissa boxar vilket gör det möjligt att titta till patienterna utan att störa.

 

Under vardagar börjar det dagliga arbetet på vårdavdelningen alltid med en rond kl. 08.00. Vid ronden finns minst en men ofta flera veterinärer med samt djursjukvårdare. Allmän status tas på alla hästar och beroende på vad respektive häst är inskriven för, görs undersökningar eller behandlingar under dagen.

 

Vår ambition är att ge Din häst bästa möjliga omvårdnad och att Du ska känna dig trygg med att lämna hästen hos oss. Vi strävar efter att ha regelbunden veterinärkontakt med alla djurägare för att uppdatera om status och svara på frågor.