Poliklinik

 

Polikliniken är avdelningen där hästar undersöks, utreds och behandlas över dagen med djurägaren närvarande. En del av fallen remitteras sedan vidare direkt till kirurgiavdelningen eller blir stationärvårdsregistrerade för mer omfattande utredningar eller dygnet-runt-behandling. Tid för utredning bokas av djurägaren direkt eller via en remiss från annan veterinär.

 

Majoriteten av fallen handlar om hältutredningar, men här görs även bland annat munhåleundersökningar, endoskopi av luftvägar både i vila och i tempo, dräktighetsundersökningar, vaccinationer, hantering av sårskador, besiktningar inför köp och försäljning och olika typer av akutfall.

 

Avdelningen omfattar två löpargångar vilka används vid hältutredningar med rörelseundersökning och böjprov. I en separat byggnad finns ridhuset med packad sand som underlag och på anläggningen finns en uteridbana med grus. För utredning av framförallt travhästar står löpbandet till förfogande. Här kan hästar trava i tävlingstempo och bandet går också att luta. Löpbandet är upphöjt från golvet vilket ger en översyn över hästens rörelsemönster i högt tempo.

 

Det finns fyra undersöknings- och behandlingsrum som är uppdelade efter olika ändamål. Två av rummen används till bland annat ledinjektioner i samband med hältutredningar, ett av rummen nyttjas mestadels till munhåleundersökningar och slutligen ett rum till bilddiagnostik med ultraljud. Det finns spolspilta och dagboxar till förfogande för hästarna under besöket. Centralt placerat på kliniken finns ett café med utrymmen för att sitta ner och fika. Här bjuder kliniken på kaffe och en chans att koppla av mellan momenten på polikliniken.

 

Tillhörande poliklinikmottagningen finns stationär digital röntgen i ett avskilt röntgenrum med blyförsedda väggar. Här röntgas mestadels extremiteter och rygg i samband med hältutredningar och akutfall. Andra exempel på undersökningar som utförs är röntgen av tandrötter som komplement till munhåleundersökningar samt bihålor vid misstanke om bihåleinflammation. I mån av möjlighet får djurägaren delta med sin häst vid röntgenundersökningen och då framför allt med avsikten att hålla i sin häst.

 

Vid besök på våra kliniker kan det ibland behövas lastningshjälp. Vi rekommenderar att tillräckligt många och erfarna personer medföljer för att kunna lasta hästen. Om det ändå av någon anledning uppstår problem kan klinikens personal, endast i mån av tid, hjälpa till med lastningen. Lastningen sker då under ledning av klinikpersonalen, där hästen med stor sannolikhet kommer att sederas.