Mri

 

Stående MRI (Standing Magnetic Resonance Imaging)

När det kommer till hältor har denna beprövade bilddiagnostik varit revolutionerande. MRI kan med avancerad teknik visa benstrukturer och mjukdelar i hästens ben och med hjälp av denna undersökning kan veterinären snabbare ställa en diagnos och sätta in rätt behandling. MRI utsöndrar ingen form av strålning så som vanlig röntgen gör och medför därför inte någon risk för vare sig patient eller personal.

 

Remiss

Om din häst blir remitterad från en veterinär som inte arbetar på Mälaren Hästklinik så måste den veterinären skicka en remiss till oss (kan mailas på info@hastklinik.se) där vi får information om vilket/vilka områden som ska undersökas samt hästens historik. Vi behöver få denna remiss i god tid, absolut senast vardagen innan undersökningsdagen.

 

Inför och under MRI

Då området som ska undersökas ska placeras i ett starkt magnetfält måste skoparet (antingen fram eller bak) tas bort innan man börjar då de annars kan störa bildkvalitén. Skorna kan efter överenskommelse sättas tillbaka efter undersökningen, säg till när ni bokar om ni vill att skorna ska slås på efter undersökningen. Hästen är sederad under tiden som den befinner sig i MRI rummet. För att underlätta sederingen samt efterbehandling sätts en premanentkanyl i halsen som får sitta kvar fram tills att hästen är klar med undersökningen.

 

En standard MRI tar 2-4 timmar, men detta beror till stor del på om hästen står stilla då maskinen som scannar benet är känslig för rörelse. Tiden varierar även beroende på hur många områden som ska scannas. Man kan ofta behöva ta en paus i undersökningen så att hästen kan få komma till en box och kissa och vila emellan. I vissa fall kan vi behöva avbryta undersökningen och fortsätta nästa dag.

Vad händer sen? Efter att undersökningen är klar tas hästen till hovslagaren (om detta blev överenskommet innan) och skorna sätts på igen. Hästen tas därefter till en box där den får dropp. Detta är bra för att minska risken för kolik samt för att hästen ska få tillbaka lite av den vätska som den förlorade under utredningen. Den blir även bjuden på Slobber Mash för att få igång tarmarna i en lugn takt igen. Det tar ett par timmar för hästen att återhämta sig efter undersökningen, därför rekommenderar vi att hästen stannar på kliniken till dagen efter om undersökningen utförs på eftermiddagen.

Vi ringer till dig som ägare efter att hästens undersökning är klar och gör upp när hästen kan gå hem.

 

Bilderna som tas skickas vidare till en expert vid Newmarket Equine Hospital, England, som ger ett utlåtande om bilderna. Detta tar i vanliga fall 4 dagar och vi går gemensamt igenom MRI rapporten och utför aktuella åtgärder/behandlingar vid första återbesöket efter undersökningen.

För hästar som är under behandlig vid Mälaren Hästklinik rekommenderar vi att återbesök bokas samtidigt som MRI- undersökningen.