Kirurgi 

 

Mälaren Hästklinik har en av landets mest besökta kirurgimottagningar. Ett team med två Europeiska Kirurgspecialister i spetsen tar emot båda akuta och planerade operationsfall.

Kirurgerna jobbar tillsammans med ett team av erfarna operationssköterskor och all postoperativ vård sköts av dessa under översyn av kirurgerna.

De flesta operationer utförs i narkos i en av våra två operationssalar. Hästarna blir förflyttade mellan induktionsbox, operationsbord och det väl madrasserade uppvaket via en travers som löper genom hela avdelningens tak.

Toppmodern narkosövervakning underlättar narkossköterskans arbete och övervakningskamera i uppvaket säkerställer bästa möjliga kontroll när hästen vaknar ur narkosen.

Många ingrepp kan numera utföras på stående sederad häst med lokalbedövning och på så sätt minimera risken för komplikationer under allmän anestesi samt reducera kostnaden för hästägaren.

En rad olika ingrepp utförs regelbundet på Mälaren Hästklinik. Några av dessa är:

 

Ortopedisk kirurgi

De flesta operationer som utförs på leder och andra synoviala strukturer (exv senskida, bursa mm) görs med titthålskirurgi, vilket innebär ett minimalt trauma för hästen. Detta har lett till bättre resultat och hästar som återvänder till arbetet snabbt. Våra kirurger har lång erfarenhet av titthålskirurgi.

Utvecklingen av nya fixeringstekniker (plattor och skruvar) för hästar samt framsteg inom bilddiagnostik och anestesi innebär att många fler frakturer som drabbar hästar nu kan åtgärdas, något som resulterar i att hästen kan få tillbaka sin prestationsförmåga. Kirurgerna på Mälaren Hästklinik har den kompetens och utrustning som krävs för att fixera frakturer.

 

Luftvägskirurgi

Problem i övre luftvägarna är en vanlig orsak till nedsatt prestation hos kör- och ridshästar. På Mälaren Hästklinik utför våra kirurger operationer både på struphuvudet och i svalget för att förbättra luftvägarnas dynamik och funktion. Detta görs med både traditionella metoder och endoskopisk laserkirurgi.

 

Tand- och bihålekirurgi

Tandsjukdomar är vanliga hos hästar och kan ofta leda till infektioner i bihålarna. Tandkirurgi utförs rutinmässigt på Mälaren Hästklinik, både i narkos och på stående sederad häst under lokalbedövning. Vidare görs kirurgi i bihålorna för att avlägsna cystor, hematom och andra problem relaterade till bihålorna. Dessa görs oftast på stående sederad hast.

 

Behandling av sår samt rekonstruktiv kirurgi

Vi är i täten inom sårbehandling på Mälaren Hästklinik. Vi har fördelen av att ha de modernaste verktygen för att ta hand om komplexa sårskador, såsom Versajet för rengöring, ett Meek system för hudtransplantationer samt vakuumassisterad läkning av sår.

 

Laserkirurgi

Mälaren Hästklinik har en mobil diodlaser och en koldioxidlaser. Dessa kan användas som en icke-invasiv metod för behandling av en mängd olika kirurgiska tillstånd. Diodlasern kan användas via ett endoskop för behandling av struppipning och felläge av den mjuka gommen. Den används också för avlägsnande av vävnad av både de övre och nedre luftvägarna samt urogenitalt. Koldioxidlaser används för avlägsnande av sarkoider (“inkar”) och andra tumörer huden.

 

Laparaskopi

Vi är mycket glada över att numera kunna erbjuda laparaskopi vid Mälaren Hästklinik. Laparaskopi är titthålskirurgi i bukhålan där man använder en liten styv kamera för att kunna se bukhålan på en monitor. Denna typ av behandling kan vara mycket användbar i många fall, men används oftast vid:

Klapphingstar med testikel i buken
Ovariektomi: avlägsnande av en eller båda äggstockar för att behandla tumörer eller beteendestörning.
Vid viktnedgång/kronisk kolik