Interns

På Mälaren Hästklinik har vi varje år Interns som jobbar på kliniken. En Intern är en utbildad veterinär som inte har egna patienter, utan jobbar med våra veterinärer för att utbilda sig vidare och få praktisk erfarenhet på klinik.

Beatrice Dal Cero
Beatrice Dal Cero
Lina Laakko
Lina Laakko
Tina Hansen
Tina Hansen
Tina Toivainen
Tina Toivainen