Nyhetsarkiv

Med anledning av skogsbranden

Vi börjar få en del frågor angående hästarnas i hälsa i det brandhärjade området.Vi rekommenderar att i största möjliga mån skydda hästarna från rök genom att hålla dem inne eller att flytta dem till annat ställe. Så det länge det finns rök i luften bör hästarna vila eller endast motioneras med försiktighet.

Äldre individer samt hästar med luftvägsproblem löper större risk att drabbas av röken.... Om din häst visar tecken på luftvägsproblem, såsom hosta eller tecken på andningssvårigheter, rekommenderas att ni tar kontakt med veterinär.

Innan hästen åter sätts i normal träning bör den ges ytterligare 2-3 veckor med lättare träning. Det kan i vissa fall också vara lämpligt att provta lungorna (ett sk lungsköljprov) för att utvärdera eventuella följder av röken dvs tecken på inflammation, närvaro av rökpartiklar mm.

Välkomna att kontakta oss om ni behöver hjälp eller har ytterligare funderingar: 08 592 540 10Datum: 2014-08-08 11:25