Nyhetsarkiv

Ny tandspecialist vid Mälaren Hästklinik

Therése Lundberg är veterinär med hästens munhåla och tänder som specialintresse.

Hon är en av få veterinär i Sverige som kan titulera sig ”Hästodontolog” efter lång
vidareutbildning på tänder och därefter examination av Ove Wattle och Torbjörn
Lundström. Det innebär att hon förutom vanliga munhåleundersökningar även kan
ta emot patienter med mer avancerade frågeställningar som ex tandfrakturer,
karies, svåra foderinpackningar och öppna pulpaspår (”hål i tänderna”).

 

Therése har även gjort studier på utrustningsrelaterade skador i munhålan på
häst och skrivit sitt examensarbete om samma ämne. Therése kommer vara på kliniken ett par dagar i
månaden för att ta emot både klinikens egna kunder och remissfall.
Datum: 2016-01-28 09:16