Nyhetsarkiv

Information om kvarka

Just nu rapporteras  fall av kvarka i området runt Mälardalen. Många hör av sig till kliniken med frågor och många hästägare är oroliga för att deras hästar ska smittas. Kunskap om hur kvarka sprids och hur man bäst skyddar sin häst är viktigt för att minska risken. På SVAs hemsida kan man läsa mer om detta samt hitta råd om sanering. http://www.sva.se/kvarka

 

Tänk på att bakterien inte är en luftburen smitta (den kan inte ”flyga” genom luften i ett ridhus till exempel), utan smittar genom direktkontakt (nos mot nos). Den kan också bäras med på kläder och händer samt överleva i krubbor, transporter och vattenhinkar en tid om temperatur och fuktighet är gynnsamma. Bakterier överlever i minusgrader vilket betyder att man trots det kalla vintervädret måste vara noga med sanering och tvättning av till exempel hästtransporter om de måste användas av hästar från olika stall.

 

På kliniken har vi alltid beredskap för att hindra att smittor tar sig in. Hästar med feber får inte komma in på den allmäna mottagningen utan undersöks först i avskilda boxar eller undersökningsrum så att vi kan utesluta att patienten utgör en smittrisk för andra. Vid misstanke om smittsam sjukdom har vi en isoleringsbox där vi kan erbjuda plats. Dessa hästar sköts av begränsat antal personer som följer strikta isoleringsrutiner med skyddskläder och sanering. Om isoleringsboxen är upptagen måste vi tyvärr neka vissa patienter att komma in till oss, detta för att skydda övriga inskrivna hästar. Vi ber er ha förståelse för att vi i dessa tider är extra noga med att fråga om symptom på feber, näsflöde eller svårigheter att svälja. Ibland ber vi att ni kommer in och anmäler er i receptionen utan att lasta ur hästen, för att vi ska kunna lotsa patienter som kan ha smittsamma sjukdomar till undersökningsrum avskilda från den övriga verksamheten.

 

Tempa gärna din häst på morgonen före en eventuell transport, och avboka planerna på att resa om du ser tecken på feber (över 38,2°C). Detsamma gäller om någon annan häst i ditt stall får feber – då ska du inte heller åka eftersom även din häst kan vara bärare av smittämne utan att symptomen brutit ut än. Klappa och hantera inte hästar från andra stall på tävlingsplatser eller vid träning. Komplett klädbyte rekommenderas om du rör dig i flera olika stallar. Smittspridning kan begränsas om alla hjälps åt!
Datum: 2016-01-22 09:14