Nyhetsarkiv

Mälaren Hästklinik expanderar

I takt med att Mälaren Hästklinik expanderar och utvecklar verksamheten sker vissa förändringar. För att stärka organisationen kommer vi rekrytera ytterligare veterinärer samt djursjukskötare. Personalen är vår styrka och vi ser fram mot att bredda vår erfarenhet och kompetens genom de nya rekryteringarna. Vi vidareutvecklar våra samarbeten med externa partners som hovslagare, Equiterapeuter och sjukgymnaster så att vi fullt ut kan erbjuda dessa tjänster på samtliga kliniker.

 

I samband med detta sker även förändring inom ägarstrukturen. Axel Wallman, Dylan Gorvy och Gustaf Croon fortsätter äga kliniken medan Chris Johnston går vidare och anställningen på kliniken avslutas.

 

Vi säger också tack så mycket till kirurg Bengt Roneus som efter 18 år på kliniken nu går vidare. Bengt som är en av klinikens grundare stannade kvar med oss under våra tre första år för att hjälpa oss med övergången. Vi är mycket tacksamma för att fått del av Bengts rika erfarenhet och önskar honom lycka till på sina nya äventyr. Dylan Gorvy och Karl Ljungvall, båda ECVS diplomerade, fortsätter genomföra planerade så väl som akuta operationer vid kliniken i Sigtuna.

 

Vår nya Extern från Italien har anlänt- Veterinär Francesco Comino, nyligen utexaminerad från Universitet i Turin. Vi önskar också Johan Henriksson välkommen som teknisk assistent. Johan kommer senast från jobb hos Sandgaard&Markne.
Datum: 2015-11-03 23:03