Nyhetsarkiv

Dylan Gorvy föreläser i Madrid

Den 14-16 maj är vår kirurg Dylan Gorvy i Madrid och föreläser på en konferens arrarangerad av European Wound Management Association. Detta är en internationell konferens där båda human och veterinärmedicinsk expertis samlas för att dela erfarenheter och ta del av ny forskning inom området. Dylan skall bland annat prata om nyttan av debridering under sårbehandling på häst. För mer information: VWHA_EWMA_symposium_Prelim~1.pdf? (376 kB?)


Datum: 2014-04-03 20:12