Nyhetsarkiv

Direktreglering av fakturor

Vi kommer nu endast ta emot direktregleringar till försäkringsbolag i Sigtuna och Hölö. Detta innebär att hembesök, besök på Kvicksund och Runsten inte längre kommer kunna direktregleras:

 

På Sigtuna och Hölöklinikerna erbjuder vi direktreglering om ditt djur är försäkrat.

Då kan vi hjälpa dig med att direktreglera kostnaderna med ditt försäkringsbolag, detta innebär att du betalar din självrisk samt eventuell överskjutande del som ej ersätts av försäkringen till oss. Det som försäkringsbolaget ersätter skickas direkt till oss och du behöver inte ligga ute med dessa pengar. För detta tar vi en liten avgift.

För att kunna hjälpa dig med detta är det viktigt att du meddelar vilket försäkringsbolag samt försäkringsnummer du har i samband med registreringen i receptionen.

Observera att det inte alltid går att direktreglera dina kostnader då varje sjukdomshistoria är unik. Detta kan ske om till exempel ditt djur har en reservation i försäkringen eller om försäkringen är relativt ny. Det finns även ett maxbelopp på försäkringen. Det är du som försäkringstagare som ska veta vilkoren för din försäkring. Är du osäker på dina villkor ta alltid kontakt med försäkringsbolaget innan ditt besök.

Vid hembesök eller besök på övriga kliniker eller stallar faktureras du hela summan och får själv reglera skadan med ditt försäkringsbolag.
Datum: 2015-07-07 09:42