Nyhetsarkiv

Viktig information till våra kunder:

Vi vill informera våra kunder om att Mälaren Hästklinik står inför byte av journalföringssystem. Detta innebär omorganisering av arbetet där syftet är att effektivisera arbetet med journaler och fakturor, som en del i vårt kvalitetsarbete för att förbättra vård och service. Under en övergångsperiod kan det medföra störningar i dagliga verksamheten. Bytet kommer att innebära flytt av befintligt kund-och hästregister och vi kommer i samband med detta se över att alla uppgifter är korrekta. Vi ber Er därför att ha förståelse för ökad tidsåtgång vid tidbokning och inskrivning.


Datum: 2014-03-13 10:31