Nyhetsarkiv

Hästinfluensa- pågående utbrott i Europa

Virus och smittskydd är naturligt nog omdiskuterade teman för tillfället vilket är tråkigt men ack så viktigt. Har man tävlingshästar som åker utomlands eller planer på att importera är det just nu mycket viktigt att vara uppmärksam; det rapporteras om flera fall av hästinfluensa även på vaccinerade hästar i norra Europa. Och har du vägarna för oss påminner vi igen: Vid ett klinikbesök är det många hästar från olika platser som möts. Det är mycket viktigt att du tar tempen på din häst på morgonen före besöket. Om hästen har feber måste den stanna hemma. Ring oss bara så hjälper vi dig att hitta en ny tid, på så vis skyddar du både din häst och våra inneliggande patienter. Specialist i Hästens sjukdomar och ansvarig veterinär ved vår vårdavdelning Mia Svensson har sammanställt en text om ämnet influensa som är aktuell för de flesta. Läs vidare:

  

I flera europeiska länder pågår ett influensautbrott. Ett fall har så långt konstaterats i Sverige. Sjukdomen (EI Clade 1) har konstaterarats under de första veckorna av 2019 i Holland, Belgien, Frankrike, Tyskland, England och Irland. Både vaccinerade och ovaccinerade hästar har drabbats.

 

Om virus och symptom
Hästens influensavirus finns i olika typer och den genetiska koden ändras relativt fort. Det nu pågående utbrottet orsakas av virustyp H3N8 som tillhör gruppen Clade 1. Just denna typ har varit sällsynt i Europa de senaste decennierna.
Influensa är ett luftburet virus som kan flyga så långt som 45 m efter att hästen hostat. Störst smittorisk föreligger vid direktkontakt eller om hästen vistas i ett stall där en smittad häst finns. Virus kan flyttas mellan hästar även indirekt, dvs genom våra händer, kläder eller utrustning.
Hästen visar symptom 1- 3 dagar efter att ha blivit smittad och utsöndrar virus upp till 10 dagar efter insjuknandet. De vanligaste symptom är hosta, klart eller gult näsflöde och feber. Vaccinerade hästar får vanligtvis mildare symptom, som hosta och näsflöde. Febern kan utebli helt eller vara lägre.


Vad kan du som hästägare göra för att hindra smitta?
Att förebygga är bättre än att försöka stoppa ett pågående utbrott då hästinfluensan är mycket smittsam. Att isolera nyinflyttade hästar är det bästa sättet att skydda stallet från smitta. Att tvätta händerna mellan hästkontakter hjälper också till att minska smittorisken. Det är även bra att vara noggrann vid tillfällig uppstallning och transporter.
Att hålla koll på tempen dagligen underlättar för att hitta hästar som har blivit förkylda. Enligt Ridsportsförbundets regler får man inte åka på tävling om någon häst i stallet har haft feber eller visat andra tecken på smittsamma sjukdomar 21 dagar innan tävling. Detta är en bra grundregel, avstå träning eller tävling om hästarna inte är friska, även de som inte visar symptom själva kan sprida smittan vidare. Om alla hjälps åt med smittskyddet blir det tryggare att åka på träningar och tävlingar med sin häst.

Lyckligtvis är det ovanligt med allvarliga smittor, men under senaste tiden har påvisats flera fall av abortvirus och kvarka förekommer relativt ofta. I ett tidigt skede är det svårt att skilja mellan vanliga förkylningar och mer allvarliga smittor, därför ska varje fall hanteras på ett bra sätt.

 

Vaccination
Det finns vaccin mot hästinfluensa. Vi rekommenderar att vaccinera alla hästar mot hästinfluensa och stelkramp. Vaccin ger hel eller delvis skydd mot influensan. Smittan sprids långsammare om hästarna är vaccinerade. Genom att vaccinera din häst kan skydda både din häst och andra hästar!


Provtagning
Om du misstänker smitta i stallet är det mycket viktigt att ta proverna tidigt. För luftvägsinfektioner behöver proverna tas helst första feberdagen. Provtagningen är viktig för att kunna hitta de mer allvarliga smittorna tidigt och kunna vidta rätt åtgärder.
Datum: 2019-02-07 20:58