Nyhetsarkiv

Nytt diagnostiskt verktyg

Under sommaren har Mälaren Hästklinik utökat de diagnostiska möjligheterna med en metod för att undersöka knäleder samt carpalleder och sedan en tid tillbaka utför vi nu nålartroskopiundersökningar i Sigtuna. Tekniken är ett värdefullt verktyg som gör det lättare att diagnostisera ledskador och på så vis välja rätt behandling för patienten.

Nålen som används för att föra in optiken i leden är inte större än en kanyl som vanligtvis används vid ledbehandling och själva idén är att kunna göra precisa bedömningar på ett så lite invasivt sätt som mjöligt. David Frisbie, DVM, PhD, DACVS, DACVSMR, Professor of Equine surgery från Orthopeadic Research Center, Colorado State University har utvecklat metoden och har varit hos oss för att visa och utbilda samt dela med sig av sina erfarenheter.

 

Undersökningen är speciellt användbar vid diagnostik av mjukdelsskador eller som uppföljning av medicinsk behandling eller operation av knäleder eller carpalleder. Vi använder undersökningen för hästar som har knä- eller carpalledsproblem, där röntgen och ultraljud inte ger tydliga svar på om hästen behöver opereras samt hästar med dokumenterade broskskador som behöver följas inför igångsättning och rehabilitering eller där förväntat behandlingsresultat inte uppnåtts.

 

Nålartroskopi utförs på sederad, stående häst, med lokalbedövad led. Hålet in i leden är så litet att det inte behöver sys eller bandageras efter undersökningen och ingen speciell konvalescens krävs efter själva undersökningen.
Datum: 2017-09-14 07:17