Info om: Granulationsvävnad

 

Hur lägger man ett: hasbandage?

 

Hur lägger man ett: lågt bandage?

 

Hur lägger man ett bandage på: karpus?