Interns/Externs


 


På Mälaren Hästklinik har vi varje år Interns som jobbar på kliniken. En Intern är en utbildad veterinär som inte har egna patienter, utan jobbar med våra veterinärer för att utbilda sig vidare och få praktisk erfarenhet på klinik.

 

 

 

 

 

   
HannaEdberg

Hanna Edberg

Hanna avslutade sina veterinärstudier i Uppsala i januari 2016 och har sedan dess arbetat som distriktsveterinär, mestadels i Vännäs med hästar och stordjur. På fritiden är det den egna hästen och hennes hund som gäller.

   

 SofieKjeldsen

Sofie Kjeldsen

Sofie tog sin veterinärexamen i Köpenhamn augusti 2016 med specialutbildning i häst. Hon har arbetet som stordjursveterinär i Skåne fram till hon började som intern på Mälaren Hästklinik augusti 2017. Under studietiden arbetade hon som djurvårdare vid UDS i Köpenhamns (KVL) och under sommaren på en hästklinik för reproduktion. Sofie har under studiet gjort externships i Australien där hon jobbat med galopphästar. Sofie deltar nu i med ett forskningsprojekt i samarbete med KVL om hur dressyrhästens luftvägar påverkas av huvudhållningen. Fritidens spenderas med kompisar och som turist i Uppsala.

   
 TobiasWrangberg

Tobias Wrangberg

Tobias tog examen från veterinärprogrammet i Uppsala januari 2017. Under våren 2017 har han jobbat på SLU med ett forskningsprojekt där de tittat på rörelseasymmetrier hos ridhästar, allt från oinridna 2-åringar, till tävlingshästar på elitnivå. Under studietiden jobbade Tobias som djurskjukvårdare på hästkliniken UDS, och har även jobbat som distriktsveterinär i Kungsbacka och Fjärdhundra. Innan Tobias påbörjade veterinärstudier jobbade han i ett hoppstall under ett par år och har även tävlat i hoppning. Fritiden spenderas till stor del i stallet och med sin särbo, han försöker även passa på att resa när tillfälle ges.

   
 

Alicia Holmén

Alicia tog veterinärexamen på SLU 2017. Efter det jobbade hon på Distriktsveterinärerna Östhammar i nästan 1 år innan hon började som intern på Mälaren Hästklinik i februari 2018. Alicia arbetade under studietiden på Mälaren Hästklinik som djurvårdare, både på operationsavdelning samt på vård med de uppstallade hästarna. Alicia har tillsammans med familjen ett par egna hästar, vilka hon tävlat fälttävlan på.

   
  Frida Nilsfors

Frida var klar med sina veterinärstudier i Uppsala januari 2018 och är nu tillbaka hos oss på kliniken. Hon har jobbat som tillförordnat veterinär under sommaren 2017 som distriktsveterinär i Vännäs, och efter utexamination jobbade Frida under våren 2018 som distriktsveterinär på Gotland. Frida är sedan våren 2018 godkänd seminveterinär och har under studietiden jobbat som djurvårdare här på kliniken- hon är därmed väl rustad för sitt internship. Innan hon påbörjade sina veterinärstudier jobbade hon i travstall, dressyrstall och på ridskola. Hon har också varit mycket delaktig i familjens hästuppfödning och stuteriverksamhet. Fritiden spenderas till största delen i stallet med egna ridhästarna samt med familj och vänner.